Amplify logo PL

Amplify

Jako członek Culture Action Europe, Nadbałtyckie Centrum Kultury zaangażowało się w projekt Amplify. W ramach tego projektu, wraz z 12 innymi krajami, pracujemy nad rekomendacjami dla decydentów UE, które zostaną przedstawione na Konferencji poświęconej Przyszłości Europy.

 
Czym jest Amplify?

Amplify to projekt realizowany w 12 krajach europejskich, który ma na celu wprowadzenie niedostatecznie reprezentowanych głosów z sektora kultury na Konferencję w sprawie Przyszłości Europy. Podczas trwania projektu NCK będzie współpracować z członkami projektu, aby napisać zestaw rekomendacji dla decydentów UE, skupiając się na pomysłach, nadziejach i żądaniach dotyczących wizji przyszłości Europy. Będą one oparte na pomysłach zebranych od działaczy kultury, organizacji pozarządowych, organizacji niedoreprezentowanych (z całej Polski).

 Czym jest Konferencja w sprawie przyszłości Europy?

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest pierwszą inicjatywą koordynowaną przez instytucje europejskie, która oferuje otwarte, włączające i demokratyczne forum dla ogólnoeuropejskiej serii debat obywatelskich na temat kluczowych kwestii kształtujących przyszłość Europy. Celem jest otrzymanie propozycji od ludzi z całej Europy, aby wspólnie budować naszą przyszłość.

 

Jesienią odbyły się spotkania w Gdańsku, Warszawie i Podkowie Leśnej z praktykami kultury, którzy pracują z ludźmi słabiej reprezentowanymi w debacie publicznej. Tak powstała lista rekomendacji sektora kultury na "Konferencję w sprawie przyszłości dla Europy" (2022). Pełną treść rekomendacji możecie przeczytać TUTAJ

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest odpowiedzialne za stworzenie polskiego centrum gromadzącego rekomendacje na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

 

CAE

EU Parliament

Projekt współfinansowany przez Parlament Europejski.
Za opinie zawarte w niniejszym tekście odpowiada autor i nie muszą one odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na temat Amplify (strona w języku angielskim)