Bałtyckie Spotkania Ilustratorów

Literatura dziecięca, choć coraz piękniej wydawana i z coraz większą pieczołowitością przygotowywana, nadal spotyka się z pewnym marginalizowaniem; spotkania powstały po to, by pokazać dorosłym jakim przyjacielem dziecka może stać się książka, ale też po to, by prezentować prace tych dorosłych, którzy od lat przyjaźnią się z książkami dla dzieci ilustrując je, projektując, lub „po prostu” pisząc. 

Co roku ilustratorzy wymieniają się doświadczeniami i opowiadają o swojej pracy. To czas dla dzieci i dorosłych. Razem działamy i spotykamy się podczas warsztatów prowadzonych przez naszych gości. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów są okazją nie tylko do poznania procesu tworzenia i poszukiwania inspiracji. To moment w roku, w którym ważne i trudne tematy są przekazywane w niezwykły, nieco magiczny sposób.  

Częścią BSI zawsze jest wystawa. To ona często wypełniała niemal całą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego, jednej z naszych siedzib.

Podczas poprzednich edycji festiwalu poznawaliśmy twórczość estońskiej artystki Viive Noor, Bohdana Butenki i Józefa Wilkonia. Spotkaliśmy trolle z Dalekiej Północy.  Rozmawialiśmy o Polskiej Książce Obrazkowej. Dyskutowaliśmy o tym co nas otacza, także ekologii.