Bałtyckie Spotkania Ilustratorów

Literatura dziecięca, choć coraz piękniej wydawana i z coraz większą pieczołowitością przygotowywana, nadal spotyka się z pewnym marginalizowaniem; spotkania powstały po to, by pokazać dorosłym jakim przyjacielem dziecka może stać się książka, ale też po to, by prezentować prace tych dorosłych, którzy od lat przyjaźnią się z książkami dla dzieci ilustrując je, projektując, lub „po prostu” pisząc. 

Formuła spotkań jest szeroka, bo też szerokie jest grono odbiorców projektu – nasi goście - uznani nadbałtyccy ilustratorzy - uczą młodych artystów na czym polega specyfika ilustrowania książek dla dzieci, prezentują swoje prace, razem z innymi zaproszonymi ekspertami biorą udział w spotkaniach i dyskusjach przeznaczonych dla tych, którzy mają ogromny wpływ na kształtowanie gustów najmłodszych czytelników: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, artystów. Publiczność spotkań może również zapoznać się z propozycją wydawnictw prezentujących swoje „dziecięce” pozycje. Spotkaniom towarzyszą także przeznaczone dla dzieci warsztaty sztuki i muzyki oraz jednorazowe akcje artystyczne – wystawy, pokazy multimedialne, koncerty.

Dotychczasowe spotkania poświęcone były m.in. postaci Astrid Lindgren i stworzonej przez nią piegowatej Pippi, czy też prezentacji skandynawskich trolli.