Creative Waves logo

Creative Waves - Baltic Sisterhood for Change

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change – projekt współfinansowany ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

logo

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change to międzynarodowe przedsięwzięcie, które powstało, by wspierać najbardziej wrażliwe grupy społeczne – szczególnie zaś artystki i aktywistki – w czasie pandemii i po niej. Tworzony przez kobiety oraz inspirowany społeczną i artystyczną działalnością kobiet projekt łączy tradycję z nowymi technologiami. Wszystko to w ramach poszukiwania innowacyjnych sposobów budowania zdrowszych społeczności oraz bardziej przyjaznej przestrzeni fizycznej i cyfrowej.

 

Naznaczona restrykcjami „nowa normalność” przyniosła ważną zmianę społeczną: osobiste kontakty coraz silniej zastępowane są relacjami wirtualnymi. To w wielu osobach wzmaga poczucie izolacji i utraty – ale warto pamiętać, że nowe technologie oferują też określone szanse... Na zastaną sytuację Creative Waves szuka remedium, odwołując się do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ułatwiając różnym jego elementom odnalezienie się w nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości. Haftowanie czy zielarstwo były kobiecymi zajęciami dobrze znanymi kulturze ludowej – współcześnie mogą one ułatwić podtrzymanie więzi międzyludzkich oraz stać się punktem wyjścia dla wzmacniania zasięgu kobiet w kreowaniu społecznej i artystycznej zmiany.

W ramach projektu w mniejszych miejscowościach Polski, Szwecji i Kaliningradu, a także online, przeprowadzane są spotkania m.in. z lokalnymi twórczyniami i działaczkami, których rezultaty posłużą do stworzenia narzędzi, jakie zostaną zebrane w przewodniku bazującym na doświadczeniu i analizie. W naszej pracy posiłkujemy się podejściem cyrkularnym, promując Zielony Ład UE (EU Green Deal), Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBR) i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Motywem centralnym polskiej odsłony projektu jest powiślański haft biały. Ten najbardziej charakterystyczny element kultury Powiśla – wciąż słabo znanego fragmentu Pomorza – posłuży nam za bazę do dalszych działań. W XVIII i XIX wieku haftem białym ozdabiano wykonane z białych tkanin chusty naramienne i kapy, współcześnie zaś występuje on na czerwonych i niebieskich strojach powiślańskich zespołów folklorystycznych.

W ramach Creative Waves Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i Kwidzyńskie Centrum Kultury zorganizują warsztaty, podczas których prowadząca, hafciarka Katarzyna Magierowska, zapozna uczestniczki i uczestników z tajnikami rzemiosła. Następnie młodzież za pomocą igły i nitki bądź farby do tkanin przeniesie wybrane motywy na fragmenty własnej odzieży. Po tych artystycznych doświadczeniach grupa odbędzie kilka spotkań z Dorotą Madej, trenerką twórczego projektowania aplikacji, która podpowie, jak przełożyć haft powiślański na język cyfrowy.

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change to projekt międzynarodowy, w którym uczestniczą Euroregion Bałtyk, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, zespół aktywistek z Kaliningradu oraz estoński ENUT. Liderem projektu jest Intercult Productions ze Szwecji. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z instrumentu wsparcia projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).

 

biały haft na czerwonej tkaninie
Haft powiślański na dziewczęcym powojennym stroju ludowym (ze zbiorów Muzeum Zamku w Kwidzynie), fot. Anna Domańska
biały trampek ozdobiony kwiatowym wzorem
Przykład etnodizajnu - trampki ozdobione wzorem kociewskim, fot. Magdalena Tkaczyk, dekoracja malarska - Magdalena Tkaczyk (www.tkaczykowa.pl)