BSR Baltic Cultural Pearls

BSR Cultural Pearls- - Bałtyckie Perły Kultury

Projekt BSR Cultural Pearls - Bałtyckie Perły Kultury ma na celu innowacyjne wsparcie mniejszych miast i regionów, by lepiej wykorzystywały swoje lokalne zasoby dla zwiększenia odporności społecznej i jakości życia mieszkańców.

Odporne miasto, to miasto dobrze przygotowane do radzenia sobie ze zmianami i właściwie reagujące na nagłe, nieprzewidywalne zdarzenia oraz umiejące poradzić sobie z odbudową po kryzysie i przeciwdziałać kolejnym negatywnym wydarzeniom. Zmiany, na które miasta muszą być przygotowane to, na przykład, starzenie się społeczeństwa czy migracje, do nieprzewidywalnych kryzysów można zaliczyć COVID.

Właśnie po to, by pomóc polskim (w tym pomorskim) miastom  w zwiększeniu odporności, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku realizuje projekt „Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony” (“Baltic Sea Region Cultural Pearls for More Resilient Cities and Regions”). Jest to projekt współfinansowany przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Jego liderem jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, a pozostałymi partnerami władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze oraz instytucje kultury i przemysłów kreatywnych z krajów regionu Morza Bałtyckiego, Duński Instytut Kultury, Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego czy Ars Baltica. Projekt wspierają m.in. Związek Miast Bałtyckich oraz Pomorska Organizacja Turystyczna, występująca tu w roli Zakresu Tematycznego Turystyka Europejskiej Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Naszym (partnerów projektu) wspólnym zadaniem będzie pomóc mniejszym czy mniej centralnym miastom i miejscowościom zwiększyć swoją odporność poprzez jak najlepsze wykorzystanie zasobów, głównie społecznych i kulturowych, aktywizację społeczności lokalnej, budowanie silnych partnerstw i relacji między mieszkańcami i władzami. Wspólnie, w ramach projektu, stworzymy zasób dobrych praktyk, narzędzia budowania odporności miejskiej oraz program wsparcia dla zainteresowanych miast. Zaprosimy miasta do wzięcia udziału w procesie tworzenia planów działania, których celem będzie zwiększenie odporności przy pomocy działań kulturowych (Zapoznaj się z Przewodnikiem “BSR Cutural Pearls/ Bałtyckie Perły Kultury; Przez kulturę ku odporności społecznej – Plan Działania" oraz z "Rozszerzoną listą dobrych praktyk" - pliki PDF do pobrania na dole artykułu). Pomożemy w tworzeniu tych planów i przygotowaniach do ich realizacji. Najlepiej przygotowane miasta uzyskają status Kulturowej Perły Bałtyku, ale cenną nagrodą będzie już samo doświadczenie zdobyte w trakcie prac nad planem działania przy współpracy ekspertów/ekspertek i miast, które podobny proces już przeszły. A im więcej miast dobrze przygotuje się na obecne i nadchodzące zmiany oraz niespodziewane kryzysy tym odporniejszy i lepszy dla nas, jego mieszkańców, będzie cały region bałtycki.

 

Kontakt

Magdalena Zakrzewska-Duda, Koordynatorka Projektu z ramienia NCK,  email: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl

Katarzyna Szewciów, Koordynatorka Komunikacji, email: katarzyna.szewciow@nck.org.pl

Krystyna Wróblewska, Project Manager, email: krystyna.wroblewska@nck.org.pl

Oficjalna strona internetowa projektu

https://interreg-baltic.eu/project/bsr-cultural-pearls/

https://culturalpearls.eu/

logo BSR